Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
Vetalsh

Карта резидента ЕС выданная в Польше и работа в Чехии

Рекомендуемые сообщения

Есть информация что тому кто имеет карту резидент выданную в другой стране ЕС не требуется разрешение на работу в Чехии.  Кто с этим сталкивался и может подтвердить? И как выглядит в таком случае возможность жить в Чехии? Требуются ли какие либо документы на проживание? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

§ 98

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnánícizince

 

a) s povoleným trvalým pobytem,

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost,

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,51)

d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 letvěku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,

e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,

g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,

h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona,52)

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),

k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie,18)

l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny,jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie52b),

...

 

А вот как оно на практике - думается мне, мало людей это делало.

100% нужна регистрация в полиции + если план пребывать больше 90 дней - подаваться на особый вид карты побыту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 30.01.2019 в 09:32, Vetalsh сказал:

Есть информация что тому кто имеет карту резидент выданную в другой стране ЕС не требуется разрешение на работу в Чехии. 

поделитесь сылкой на эту информацию?

Сосед Стёпа в автобусе слышал,  и рассказал моей жене, как источник -  не предлагайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я вот знаю ссылку на закон, и цитату из него выше привел.

ZOZ_PLATNE_ZNENI_OD_1.9.2016.PDF

А как оно вживую - самому-бы хотелось знать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie 

А если я переведу этот подпараграф вот так:

Цитата

(разрешение на работу и прочее не требуется также...):

Резиденту другого государства Евросоюза,  Который в Чехии (УЖЕ) проживает на основании (ранее) выданного ему разрешения к проживанию (в Чехии).

Отсебятину я взял в кавычки... но она там подразумевается.

Так у вас останутся сомнения? B)

 

Вы не берите "От обратного". Берите прямо, как написано в законе, а именно: Разрешение не требуется, если ты тут проживаешь. Что первично?

 

 

Изменено пользователем Фата-моргана

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...